LEAD LEADERS PROGRAMMA

Wat je kan verwachten

Vergroot jouw invloed als leider en creëer een cultuur van continue groei en verbetering binnen jouw organisatie.

FAN VAN JEZELF

 • Vergroten van zelfkennis en aanscherpen van je leiderschapsprofiel
 • Herkennen van jouw unieke kwaliteiten en belemmeringen onder druk
 • Doorontwikkelen van een mens- en resultaatgerichte leiderschapsstijl
 • Identificeren van jouw kansen en uitdagingen in je rol als leider in de organisatie
 • Vergroten van jouw capaciteit om leiding en sturing te geven in een dynamische en complexe omgeving

FAN VAN JE TEAM

 • Inzicht in de psychologische aspecten van leiderschap en motivatie van teams
 • Opdoen van kennis en ervaring om aanpasbare leiderschapsstijlen in te zetten in verschillende situaties
 • Verbeteren van communicatieve vaardigheden op leiderschapsniveau
 • Ontwikkelen van vaardigheden die inclusiviteit bevorderen en een diverse werkomgeving ondersteunen
 • In kaart brengen van de complexe uitdagingen en afhankelijkheden in jouw web van stakeholders (Giga Mapping)
 • Versterken van de verbinding met interne en externe stakeholders

FAN VAN JE ORGANISATIE

 • Vertalen van leiderschapsuitdagingen naar de organisatorische context en situatie waarin jij als leider opereert
 • Ontwikkelen en uitdragen van een heldere visie op jouw succesplanning en toegevoegde waarde voor de organisatie
 • Opstellen van een actieplan om je leiderschapsambitie voor de organisatie te realiseren
logo-nutreco

''Het leiderschapsprogramma JUMP is ontwikkeld voor onze wereldwijde talenten. We zijn erg blij met Fanbased samen te werken. Ze leveren doordachte ideeën en zijn flexibel om zich aan te passen aan onze behoeften en bedrijfscultuur. Onze deelnemers zijn in staat geweest in hun functie te groeien en hun teams met succes te leiden.''

“Onze programma’s worden ontwikkeld aan de hand van de Fanbased werkwijze. Wij werken echter vanuit de overtuiging dat het beste programma tot stand komt via een co-creatie met de klant. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.”