10. TEAM PROGRAMMA

Wat je kan verwachten

FAN VAN JEZELF - IN JOUW TEAM

  • Verhogen van de inzetbaarheid van alle individuen binnen het team
  • Inzicht in ieders unieke kwaliteiten, belemmeringen onder druk en groeipotentieel
  • Bepalen van ieders toegevoegde waarde (rollen en verantwoordelijkheden) die bijdraagt aan de realisatie van de gezamenlijke ambitie

FAN VAN JE TEAM

  • Creëren van een omgeving waarin het team optimaal kan samenwerken en presteren
  • In kaart brengen van de huidige situatie en scherpstellen van de gewenste situatie
  • Opstellen van het plan van aanpak, leren van vaardigheden en opdoen van benodigde ervaring om de gestelde ambitie te realiseren

FAN VAN JE ORGANISATIE

  • Ontwikkelen van een gedeelde visie op de unieke toegevoegde waarde van het team
  • Verbeteren van de onderlinge samenwerking met aangrenzende teams en belangrijkste stakeholders
Expeditors-logo

"De doelstelling van het Expeditors teamprogramma was het helder krijgen van de verschillende drijfveren en als team naar een gezamenlijk doel te groeien. Na het doorlopen van het programma heeft het MT van Expeditors Amsterdam de samenwerking met Fanbased uitgebreid en zijn meerdere programma’s ontwikkeld."

“Onze programma’s worden ontwikkeld aan de hand van de Fanbased werkwijze. Echter werken wij vanuit de overtuiging dat het beste programma tot stand komt via een co-creatie met de klant. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.”