Privacy Statement

 

Algemeen
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze websites en deelnemers van onze programma’s en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van de bijbehorende administratie en diensten en dat wij jouw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

 

Welke gegevens verwerken wij?
Fanbased verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier op onze website in te vullen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je achtergelaten informatie in het contactformulier ‘’het bericht’’
 • Je IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internet browser en apparaat type
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een vragenlijst op de website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt doordat u deelneemt aan onze diensten

 

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?
Fanbased verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen contacten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om onze producten en diensten bij u af te leveren en uit te voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Fanbased analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Fanbased volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Fanbased verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoelang Fanbased uw gegevens bewaart
Fanbased bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen
Fanbased verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fanbased wisselt gegevens uit met andere partijen, zoals webdevelopers, designers, hosting providers etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met het verlenen van goede service of na uw toestemming.

Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heb je het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Wij raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Fanbased verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door Fanbased een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

 

Analyses websitebezoek
Op de website van Fanbased worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fanbased gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Cookies
Fanbased gebruikt cookies om onze dienstverlening, bijvoorbeeld de website van Fanbased, te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.

Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor jou relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor advertentienetwerken zoals Google AdWords. Externe websites die zich in het netwerk van deze derde partijen bevinden kunnen cookies op je PC plaatsen om informatie in te winnen. Fanbased heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dien je het privacy beleid van deze derden raad te plegen. Het privacy beleid van Fanbased is hierop niet van toepassing.

Wanneer je verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat je de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van derden.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in ons cookiebeleid: ……..

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fanbased.email. Fanbased zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Beveiliging
Fanbased neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fanbased maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Fanbased.

 

Contactgegevens

 • Adres: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen
 • Kamer van Koophandel: 61911879
 • Telefoon: +31 6 553 419 64
 • E-mailadres:info@fanbased.email
 • Contactpersoon: Tim Jenniskens