Werkwijze

Het Fanbased framework, bestaande uit drie bouwstenen, vormt het fundament van onze individuele en teamprogramma’s. De invulling van een programma bepalen wij samen met de klant. Bekijk hieronder het individueel programma of teamprogramma voor meer informatie over de verschillende programma’s.

Onze individuele programma’s zijn ingericht om de beste versie van jezelf te worden. Topprestaties worden sterk bepaald door zelfkennis, (zelf)vertrouwen, aanpassingsvermogen en de juiste mindset. Fanbased gebruikt deze prestatiefactoren als fundament voor de individuele programma’s.

In een sterk veranderende wereld wordt van ieder individu een groot aanpassingsvermogen verwacht. Inzicht in jouw talenten en deze optimaal inzetten om je ambities te verwezenlijken is daarbij essentieel. De individuele programma’s van Fanbased zijn ontwikkeld vanuit de overtuiging dat iedereen een topprestatie kan leveren.

 

Download de flyer met de invulling van het individuele programma”

FRAMEWORK
Fan van jezelf cirkel (2)

Ontwikkelpotentieel: inzicht in je aangeboren en aangeleerde competenties

Zelfkennis: wie ben ik, inzicht in je aangeboren en aangeleerde competenties

Zelfvertrouwen: heb ik geloof in mijn kunnen en kan ik mezelf zijn

Ambitie: waar ga ik voor, waar sta ik voor

Vitaliteit: de balans tussen fysiek, mentaal, emotioneel en zingeving

Fan van je team cirkel (2)

Communicatie: hoe communiceer ik en welke invloed heeft dat op mezelf en mijn team

Feedback: hoe verwerk ik feedback en wat doe ik met de feedback die ik krijg

Verbondenheid: zit ik op de juiste plek en voel ik mij verbonden met het doel van mijn team

Positie: welke rol pak ik in mijn team en past dit bij mijn ambitie

Fan van je organisatie cirkel (2)

Uitstraling: wie denk ik te zijn en wie ben ik echt.

Organisatiecultuur: mijn eigen normen en waarden versus die van de organisatie

Balans werk & privé: krijg ik de ruimte om in balans te zijn en neem ik die ruimte dan ook

Positie: welke rol pak ik in een organisatie en past dit bij mijn ambitie

Onze team programma’s zijn ingericht om de beste versie van het team te bereiken.

Daarmee streven we altijd naar een “Winning Team”. Een veilige omgeving, waarin iedereen elkaar vertrouwt en elkaar constructief durft aan te spreken op gedrag vormt het fundament. Elk team bestaat uit een groep individuen met een gezamenlijk doel. Als ieder individu weet wat zijn of haar kracht, rol en taak is, kan men hier verantwoordelijkheid voor nemen.

Fanbased draagt een cultuur van ‘inclusiveness’ uit; een teamspirit die gericht is op elkaar beter maken en de individuele krachten bundelen. Vertrouwen, ontwikkelgerichtheid, kwetsbaarheid, delen en samenwerken aan een gezamenlijk doel staan centraal om deze cultuur te verwezenlijken.

 

Download de flyer met de invulling van het team programma”

FRAMEWORK
Fan van jezelf cirkel (2)

Zelfkennis: inzicht in je aangeboren en aangeleerde competenties

Vertrouwen: jezelf kunnen zijn, jezelf kunnen uitspreken en gewaardeerd worden in een veilige omgeving

Mindset & vitaliteit: basiselementen om de beste versie van jezelf te kunnen zijn

Fan van je team cirkel (2)

Communicatie: aan durven gaan van constructieve conflicten, naar elkaar luisteren en creëren van een feedback omgeving

Samenstelling, krachten & rollen: elkaar beter leren kennen, het verdelen van concrete rollen en taken, en elkaar in elkaars kracht zetten

Commitment: het committeren aan gemaakte afspraken en gedeelde doelen

Accountability: verantwoordelijkheid nemen en elkaar daarop durven aanspreken

Fan van je organisatie cirkel (2)

Gezamenlijk doel: het ego of individuele doel is ondergeschikt aan het gezamenlijke teamdoel; het bestaansrecht binnen de organisatie

Individueel programma

Onze individuele programma’s zijn ingericht om de beste versie van jezelf te worden. Topprestaties worden sterk bepaald door zelfkennis, (zelf)vertrouwen, aanpassingsvermogen en de juiste mindset. Fanbased gebruikt deze prestatiefactoren als fundament voor de individuele programma’s.

In een sterk veranderende wereld wordt van ieder individu een groot aanpassingsvermogen verwacht. Inzicht in jouw talenten en deze optimaal inzetten om je ambities te verwezenlijken is daarbij essentieel. De individuele programma’s van Fanbased zijn ontwikkeld vanuit de overtuiging dat iedereen een topprestatie kan leveren.

 

Download de flyer met de invulling van het individuele programma”

FRAMEWORK
Fan van jezelf cirkel (2)

Ontwikkelpotentieel: welke talenten laat ik onbenut

Zelfkennis: wie ben ik, inzicht in je aangeboren en aangeleerde competenties

Zelfvertrouwen: heb ik geloof in mijn kunnen en kan ik mezelf zijn

Ambitie: waar ga ik voor, waar sta ik voor

Vitaliteit: de balans tussen fysiek, mentaal, emotioneel en zingeving

Fan van je team cirkel (2)

Communicatie: hoe communiceer ik en en welke invloed heeft dat op mezelf en mijn team

Feedback: hoe verwerk ik feedback en wat doe ik met de feedback die ik krijg

Verbondenheid: zit ik op de juiste plek en voel ik mij verbonden met het doel van mijn team

Positie: welke rol pak ik in mijn team en past dit bij mijn ambitie

Fan van je organisatie cirkel (2)

Uitstraling: wie denk ik te zijn en wie ben ik echt.

Organisatiecultuur: mijn eigen normen en waarden versus die van de organisatie

Balans werk & privé: krijg ik de ruimte om in balans te zijn en neem ik die ruimte dan ook

Positie: welke rol pak ik in een organisatie en past dit bij mijn ambitie

Teamprogramma

Onze team programma’s zijn ingericht om de beste versie van het team te bereiken.

Daarmee streven we altijd naar een “Winning Team”. Een veilige omgeving, waarin iedereen elkaar vertrouwt en elkaar constructief durft aan te spreken op gedrag vormt het fundament. Elk team bestaat uit een groep individuen met een gezamenlijk doel. Als ieder individu weet wat zijn of haar kracht, rol en taak is, kan men hier verantwoordelijkheid voor nemen.

Fanbased draagt een cultuur van ‘inclusiveness’ uit; een teamspirit die gericht is op elkaar beter maken en de individuele krachten bundelen. Vertrouwen, ontwikkelgerichtheid, kwetsbaarheid, delen en samenwerken aan een gezamenlijk doel staan centraal om deze cultuur te verwezenlijken.

 

Download de flyer met de invulling van het team programma”

FRAMEWORK
Fan van jezelf cirkel (2)

Zelfkennis: inzicht in je aangeboren en aangeleerde competenties

Vertrouwen: jezelf kunnen zijn, jezelf durven uitspreken en gewaardeerd voelen in een veilige omgeving

Mindset & vitaliteit: basiselementen om de beste versie van jezelf te kunnen zijn

Fan van je team cirkel (2)

Communicatie: aan durven gaan van constructieve conflicten, naar elkaar luisteren en creëren van een feedback omgeving

Samenstelling, krachten & rollen: elkaar beter leren kennen, het verdelen van concrete rollen en taken, en elkaar in elkaars kracht zetten

Commitment: het committeren aan gemaakte afspraken en gedeelde doelen

Accountability: verantwoordelijkheid nemen en elkaar daarop durven aanspreken

Fan van je organisatie cirkel (2)

Gezamenlijk doel: het ego of individuele doel is ondergeschikt aan het gezamenlijke teamdoel; het bestaansrecht binnen de organisatie