ORGANISATIE PROGRAMMA

OLYX bemiddelt in de handel op de markt van hernieuwbare energie. Om duurzaam te presteren zet OLYX haar mensen centraal en investeert hard in hun ontwikkeling. Via ons organisatie programma ondersteunen we het MT van OLYX met het bepalen hoe zij de ontwikkeling van de mensen willen inrichten.

WAAROM FANBASED

OLYX heeft Fanbased benaderd om het MT op organisatieniveau te ondersteunen bij de inrichting van de ontwikkeling van hun mensen. Tijdens het organisatie programma stellen we samen een gedeelde visie en duurzaam plan op voor de groei van de mensen. We helpen in kaart te brengen wat de benodigde investeringen zijn en zetten individuele, leiderschaps- en teamprogramma’s in om de gestelde ambitie te realiseren. Zo hebben bijna alle medewerkers van OLYX deelgenomen aan één of meerdere programma’s, waarbij individuele groei, teamontwikkeling én organisatieontwikkeling centraal staan.

PLAN VAN AANPAK

Alle (nieuwe) medewekers van OLYX doorlopen ons individuele programma om te ontdekken wat hun unieke kwaliteiten zijn, wat ze tegenhoudt als ze onder druk staan, hoe ze zichzelf hebben ontwikkeld tot de persoon die ze nu zijn en leren hoe ze hun groeipotentieel kunnen benutten. Dit doen we via verdiepende individuele coaching sessies en groepsdagen. Op teamniveau gaan we tijdens teamontwikkelingsdagen samen aan de slag om de onderlinge samenwerking en teamprestaties te optimaliseren. Denk hierbij aan het verdiepen van het onderlinge vertrouwen en het aangaan van het constructieve conflict. Op organisatieniveau blijven we in gesprek met het MT bij de inrichting van de ontwikkeling. We evalueren de voortgang om de gestelde koers bij te sturen of te bevestigen.

RESULTATEN / DELIVERABLES

Het doorlopen van het organisatieprogramma draagt bij aan het:


Resultaten

  • Vermogen om de persoonlijke groei van medewerkers te stimuleren
  • Een veilige werk- en leeromgeving waar medewerkers zich durven te laten zien
  • Medewerkers tonen echte toewijding en nemen verantwoordelijkheid
  • Inzicht in ieders toegevoegde waarde (rollen en verantwoordelijkheden) die bijdraagt aan de realisatie van de gezamenlijk bepaalde ambitie.


Acties

  • Delen van de gewenste prestatie omgeving binnen organisatie
  • Doorleven van gezamenlijk bepaalde afspraken en randvoorwaarden
  • Uitdragen van ideeën en inzichten naar de rest van de organisatie
  • Checken van progressie na drie maanden met Fanbased coach