INDIVIDUEEL PROGRAMMA

Werkgevers in de Sport (WOS) is een werkgeversvereniging die de belangen van sportbonden, verenigingen en koepelorganisaties in de sport behartigt op het brede terrein van arbeidsverhoudingen. In samenwerking met Fanbased is een individueel programma ontwikkeld gericht op het versterken van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en ondernemerschap voor medewerkers in de sport.

WAAROM FANBASED

Als kennisknooppunt heeft de WOS ons benaderd om een programma te ontwikkelen gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sport. Daarin waren ze specifiek op zoek naar een organisatie die de sportwereld kent en tegelijk een koppeling kan maken met wetenschappelijke kennis. Het programma is gericht op het versterken van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en ondernemerschap van alle medewerkers in de sport. Thema’s die voor elke professional binnen en buiten de sportsector een enorme toegevoegde waarde heeft in hun loopbaanontwikkeling.

PLAN VAN AANPAK

Het individuele programma is ontwikkeld op basis van de verschillende vraagstukken en behoeften uit de sector. Iedereen met een loopbaan in de sport, ongeacht of je nu bij een sportbond, -vereniging of andere organisatie zit kan zich inschrijven voor de opleiding. Deelnemers worden opgedeeld in groepen, doorlopen verdiepende individuele coaching en nemen deel aan meerdere groepsdagen. Via drie modules gaan de deelnemers aan de slag om inzichten te verkrijgen in hun natuurlijke competenties, hoe zij een winnend team kunnen bouwen, en hoe je hiermee impact maakt in jouw organisatie. De ervaringen en kennis uit de opleiding worden via een persoonlijke presentatie vertaald naar concrete acties in hun eigen organisatie.

RESULTATEN / DELIVERABLES

Het doorlopen van het individuele programma draagt bij aan:


Resultaten

  • Gericht inzetten van competenties om effectiever doelen te bereiken
  • Krachtig omgaan met stressvolle situaties
  • Inzetten van praktische tools om in staat te zijn het eigen gedrag te veranderen
  • Creëren van een heldere visie op de groei in het team en organisatie
  • Begrijpen en omarmen van de mindset om continu te willen ontwikkelen en verandering te omarmen (de topsport mindset)

 

Acties

  • Presenteren van jouw persoonlijke groeiambitie aan je organisatie
  • Doorleven van de persoonlijke groeiversneller
  • Toevoegen van deze doelstellingen aan de persoonlijke targets
  • Checken van progressie na drie maanden met Fanbased coach