Geluk - Mindset - Veerkracht

Geluk – Mindset – Veerkracht

Ex-militair en paralympiër Marc van de Kuilen vertelt over hoe hij anderen wil helpen en inspireren om met thema’s als geluk, positieve mindset en veerkracht om te gaan. Marc is performance coach binnen het individuele programma en teamprogramma van Fanbased.

Laatste berichten

  • Ex-topsporter en Fanbased performance coach Yara Casteleijn introduceert zichzelf. Haar ervaring en ambitie als coach in de topsport, bij Defensie en in het bedrijfsleven sluiten goed aan bij ons team en de Fanbased werkwijze....

  • Olympiër en Fanbased performance coach Rogier Hofman vertelt over geluk en het maken van keuzes. Rogier is coach binnen het individuele en teamprogramma van Fanbased....

  • “Het gaat er niet om hoeveel talent je hebt, iedereen heeft namelijk talenten. Het gaat erom wat jij met je talent gaat doen!”...